T-Gallery
Panská 24
81101 Bratislava

+421 (0) 903 601 656

otváracie hodiny
po-pi 10:00 - 18:00
sobota 9:00 - 17:00

2012 © T-Gallery

PUBLIKÁCIE

Zajačikova cesta

Zajačikova cesta

Text: Katarína Macurová
Dizajn: Tomáš Vicen
Ilustrácie: Katarína Macurová
Vydavateľstvo: T-Gallery
Tlač: Devin printing house
Rok vydania: 2012
Rozmery: 21 x 16 cm
Cena: 3.90 €

T-Gallery predstavuje svoj prvý knižný projekt! 

"Zajačikova cesta" je klasickou picture book pre deti, ktorá rozpráva o Zajačikovi vydávajúceho sa na cestu svetom odkrývajúc podstatu formiem a farieb. Toto dielko je unikátne použitím low-polygon ilustrácie a stáva sa zároven aj prvou ukážkou knižnej a umeleckej aplikácie tohto softwaru. "Zajačikova cesta" je nezávislým projektom vymysleným, koncipovaným, napísaným a ilustrovaným Katarínou Macurovou, ktorej nápad na túto knižku doslova "kvasil" uz tri roky, aby vybublal práve dnes v T-Gallery. 

"Bunny's Journey" bol vybraný medzinárodnou porotou Communication Arts (http://www.commarts.com/), ktorá každý rok ocenuje najlepšie ilustrácie a knižné projekty z celého sveta. Ukážky z našej knižky sú publikované v Communication Arts Annual 54!

Ilustrácie z "Bunny's Journey" budú vystavené na Bienále ilustrácií Bratislava 2013. 

Koloman Sokol v Mexiku

Koloman Sokol v Mexiku

Text: Katarína Macurová
Dizajn: Tomáš Vicen
Fotografie: Katarína Macurová
Vydavateľstvo: Slovart
Rok vydania: 2011
Rozmery: 17 x 24 cm
Cena: 10.00 €

Katarína Macurová voľbou a spracovaním danej problematiky dobieha dedičný dlh nášho novodobého dejepisu umenia „päť minút po dvanástej hodine". Podujala sa upresniť a revidovať tradovaný mýtus o pedagogickom pôsobení Kolomana Sokola v Mexiku a o jeho vplyve na formovaní modernej mexickej grafiky. Paralelne s touto úlohou splnila aj dôkaz o rovnocennosti slovenského umelca a jeho umeleckých výsledkov z 30. rokov uplynulého storočia s vyspelou grafickou kultúrou veľkej latinsko-americkej krajiny. Svoj zámer realizovala v intenciách doposiaľ neprekonanej metodiky, bádaním „ad fontes". Využila zo stredoeurópskeho hľadiska exkluzívny študijný pobyt na oboznámenie sa s archívnymi fondmi a obrazovou literatúrou hostiteľskej krajiny, kontaktovala potomkov niekdajších spolupracovníkov Kolomana Sokola, spoznala galerijné zbierkové fondy, či monumentálne diela mexických muralistov. 

Mgr. Ľuba Belohradská

Drawing: 11 propositions

Drawing: 11 propositions

Text: Kristína Hečková
Preklad: Katarína Kopajová
Dizajn: Kristína Hečková
Vydavateľstvo: T-Gallery
Tlač: Devin printing house
Rok vydania: 2012
Rozmery: 14,8 x 21 cm
Cena: 2.00 €

Katalóg k výstave Drawing: 11 propositions. 

T-Gallery predstavuje tvorbu jedenástich mladých slovenských umelcov, pre ktorých je médium kresby neoddeliteľnou súčasťou ich umeleckého diela: Erik Binder, Dávid Demjanovič & Jarmila Mitríková, Kristína Hečková, Dita Kaplanová, Daniela Krajčová, Katarína Morháčová, Daniela Olejníková, Katarína Poliačiková, Oľga Paštéková, Martin Ševčovič, Pavol Truben.

Každý zo zúčastnených autorov bol oslovený vytvoriť vlastnú propozíciu – predstaviť svoj originálny zámer na poli kresby. Výstava Drawing: 11 propositions je kombináciou jedenástich osobitných pohľadov, 11 mikrosvetov, projektov, ktoré vyzdvihujú nový rozmer súčasnej kresby.

Uroboros: Pavol Truben

Uroboros: Pavol Truben

Text: Katarína Macurová
Preklad: Katarína Kopajová
Dizajn: Pavol Truben
Vydavateľstvo: T-Gallery
Tlač: Devin printing house
Rok vydania: 2012
Rozmery: 21 x 21 cm
Cena: 2.00 €

Katalóg k výstave Uroboros: Pavol Truben. 

Pavol Truben patrí k ojedinelým, konceptuálne zameraným autorom venujúcim sa tradičnej, ako aj digitálnej grafike.

Pavol, ako jeden z najtalentovanejších študentov magisterského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, je držiteľom hneď dvoch ocenení z roku 2011, a to Ceny budapeštianskej galérie a aukčnej spoločnosti Arte z XXV. Trienále súčasnej grafiky v maďarskom Miškolci a Ceny výtvarnej kritiky zo XVII. Trienále súčasnej slovenskej grafiky v Banskej Bystrici. Výstava „Uroboros“ je prvou samostatnou výstavou prác Pavla Trubena na Slovensku, v rámci ktorej poprvýkrát predstaví aj najnovšiu sériu grafík s názvom Antropometria.

viac

Staršie práce Pavla Trubena sú introspektívne a inšpirované autorovými zážitkami a situáciami, v ktorých sa ocitol. Séria Limity tela tak reflektuje obdobie, kedy sa Pavol ocitol vo fyzicky, ako aj psychicky náročnom období a počas prekonávania úskalí spojených s týmto obdobím narážal na obmedzenia, ktoré mu kládlo vlastné telo. Prostredníctvom tela ako objektu autor reflektuje tému sexu a sexuality, rozkoše, pokušenia a slasti.

Postupne Pavol opúšťa subjektívne témy a sústreďuje sa na globálne konflikty; od politických cez náboženské a rasové problémy. Séria Uroboros využíva metaforu hmyzu, ktorý sám seba požiera, aby tak zachytil nekonečnosť kolobehu života; uzavretosť kruhu večného vzniku a zániku. Metaforu aplikuje na krajiny tretieho sveta, ktorých obyvatelia sa dennodenne nachádzajú na krehkej hranici medzi smrťou a životom.

Pavol vo svojich následných prácach využíva stratégiu vrstvenia, prelínania a mystifikovania informácie. Práce sa stávajú sofistikovanejšie a náročnejšie na pozornosť diváka. Príkladom je aj cyklus Neviditeľné úmrtia, v ktorom cez seba prekrýva fikciu a fakty reagujúce na vojnové konflikty roku 2009. Autor sa tak pohráva s (ne)vnímavosťou človeka a mierou jeho „pozornosti“ vo svete, ktorý média každú sekundu dokrmujú kvantami informácií.

Pavol Truben si vo svojich dielach vytvára vlastnú interpretačnú kartografiu, ktorej vrstevnice nás navigujú k objavovaniu jednotlivých sedimentov obsahu. Rovnako tomu je aj v diele Malý slovník cudzích slov. Autor tu ponúka výklad pojmov zo svetového spravodajstva, ako napr. xenofóbia, uzurpovanie, perzekúcia atď. Prvá vrstva diela nám poskytuje popis pojmu sprevádzaný stredoveko ladenou ilustráciou. Nakoľko je ilustrácia prekrytá mliečnym sklom, autor opäť skúša mieru ľudskej pozornosti a ochoty „predierať sa“ k informáciám. Druhá vrstva funguje až v úplnej tme, kedy sa pôsobením UV lampy objavuje text zachytávajúci ten istý pojem v kontexte aktuálneho diania.
Rasové a etnické problémy rieši autor vo svojom najnovšom cykle Antropometria. Skúma vytvorenie umelých etnických bariér počas procesu kolonizácie, ktorá priniesla triednu, rasovú a etnickú neznášanlivosť. Pavol tak ohaľuje jej podoby v postkoloniálnom hybridnom svete, v ktorom sa jednotlivé bariéry a hranice zahmlievajú a rozmazávajú podobne, ako je to v prípade samotných portrétov tohto cyklu.

schovať/