T-Gallery
Panská 24
81101 Bratislava

+421 (0) 903 601 656

otváracie hodiny
po-pi 10:00 - 18:00
sobota 9:00 - 17:00

2012 © T-Gallery

Martina Rötlingová

Som vyštudovaná maliarka z Akadémie umení v Banskej Bystrici a momentálne pôsobím a tvorím v Bratislave a Paríži, kde striedavo žijem. Telo a portrét sú nosnými témami  vo väčšine mojej tvorby, prostredníctvom ktorých riešim rôzne súčasné problémy, týkajúce sa ženy a konzumerizmu našej doby. Mojou poslednou témou sú aj maľby z projektu Stopped, kde sa zameriavam na filmový moment prestrihu scén, kedy novú situáciu len tušíme. V tomto procese vznikajú akésy svetelné bubliny, ktorých prostredie je magickým medzisvetom medzi realitou minulosti a budúcnosti.

martina.rotlingova@gmail.com