T-Gallery
Panská 24
81101 Bratislava

+421 (0) 903 601 656
+421 (0) 904 989 347

opening hours
Mon-Fri 10am - 6pm
Saturday 9am - 5pm

2012 © T-Gallery

Marek Cina

Marek pracuje s papierom. Strihá, ohýba a spája ho do nádherných autorských pop-up kníh a krehkých objektov.